post1 - Esittelyssäseitsemänkiinnostavaasuomalaistanettisarjakuvaa - seuraatkojonäitä?
Netti Sarjat Sarjakuvat

Esittelyssäseitsemänkiinnostavaasuomalaistanettisarjakuvaa – seuraatkojonäitä?

Sarjakuva, kutenmuutkintaidemuodot, on etenevässämäärinsiirtynytnettiin.EtenkinAasianmaissa on yhätavallisempaaostaajalukeaammattilaistentekemääsarjakuvaamobiililaitteilla, jailmiö on yleistymässämyös lännessä. Netti on mahdollistanutmyössarjakuvienjakamisenilmaiseksi, jaerilaisiasarjakuvablogejajaavoimiafiidejälöytyykinpilvinpimein. Myösammattimaisettaiteilijatjulkaisevatuseinpäätöidensäohessalyhyempiäsarjakuviataisivutarinoitakaikilleavoimissablogeissaan. Uusien, kiinnostaviensarjakuvataiteilijoidenlöytäminenonkinnythelpompaakuinkoskaanennen! Pieneksimaaksimyössuomalainennettisarjisskene on erittäinaktiivinenjatäynnäkiinnostaviatarinoita. Jokaisenmakuunlöytyyvarmastijotakin!

Nettisarjiksetvoidaankarkeastijakaakolmeenkategoriaan: pitkät, useinscifi- tai fantasia-aiheisettarinat, sarjakuvamuotoisetpäiväkirjatsekähumoristisetstripit. Kaikkiennäidengenrejenedustajialöytyymyössuomalaisistanettisarjakuvista.ErityisestiSuomenSarjakuvaseurantukemallaSarjakuvablogit-sivustolla on kymmenittäinseuraamisenarvoisiablogeja, joistamonentaustalla on tunnettujakotimaisiasarjakuvapiirtäjiä.Tässäesittelyssäseitsemänenemmäntaivähemmäntunnetuntekijännettisarjista, jotkaovatehdottomastiseuraamisenarvoisia.

1. KaroliinaKorhosenFinnish Nightmares nauraasuomalaisillestereotyypeille

14 - Esittelyssäseitsemänkiinnostavaasuomalaistanettisarjakuvaa - seuraatkojonäitä?
(KaroliinaKorhonen& Finnish Nightmares c, KaroliinaKorhonen)

Finnish Nightmares on KaroliinaKorhosenhumoristinensarjakuva, joka on kerännytkansainvälistäkinhuomiota. Finnish Nightmares on varmastijomonensuomalaisensarjakuvanystävänlukulistalla – jos et ole vielälukenutsitä, kokeilejatikahdu! Finnish Nightmares seuraaMattia, joka on suomalaistenstereotyyppienruumiillistuma – tuppisuinenjahelpostikiusaantuva.

Korhosenteräväthuomioteivätoikeastiosuniinkäänkaikkiinsuomalaisiinkuinyleisestikaikkiinmeistä, jotkajoskuskamppailevatsosiaalisen kömpelöydenkanssa, elisiisläheskaikkiinihmisiin. Juuritämäntakia Finnish Nightmares onkinmuodostunutniinsuosituksiympärimaailmaa.

2. TiituTakalon Memento Mori kuvaaelämääjärkyttävääkokemustakauniisti

11 - Esittelyssäseitsemänkiinnostavaasuomalaistanettisarjakuvaa - seuraatkojonäitä?
(TiituTakalo& Memento Mori, copyright TiituTakalo)

TiituTakalo on yksikiinnostavimpiasuomalaisiasarjakuvataiteilijoita, jolle myönnettiinaiemmintänävuonna myös SuomensarjakuvaseuranPuupäähattu-palkinto. Hän on aiemmissa töissäänkäsitellytmuunmuassaTampereentyöläishistoriaa (Minä, MikkojaAnnikki, 2014) sekäkahdennyrkkeileväntytön välistärakkautta (Kehä, 2007).Tiesitkö, ettäTakalolla on myös sarjakuvablogi, joka on ehdottomastiseuraamisenarvoinen?

Vuonna 2015 Takalokokiyhtäkkisenaivoverenvuodon, jokajärkyttihänen elämäänsä.Hän on alkanutpiirtääblogiinsatästäkokemuksestakertovaa Memento Mori-sarjakuvatarinaa, joka on ehdottomastilukemisenarvoinen.Takalosaatutullataiturimaisellatyylilläänvaikeankokemuksentulemaanlähellelukijaa.Tässälinkki Memento Morin ensimmäiseenosaanTakalonblogissa.

3. Anni Nykäsen Mummonaurattaajasaaajattelemaanomiaisovanhempia

12 - Esittelyssäseitsemänkiinnostavaasuomalaistanettisarjakuvaa - seuraatkojonäitä?
(AnniNykänen&Mummo, c Anni Nykänen)

Mummoedustaataasvaihteeksihumoristisempaatyyliä. Anni NykäsenMummo on korkeastaiästäänhuolimattaenerginenjakokeilunhaluinenhulivili, jokatarkkaileemoderniaelämänmenoaomalaatuisestavinkkelistä. Mummo on ilmestynytjolähesvuosikymmenenajan, vuodesta 2008, jamuodostunutsuomalaistensarjakuvastrippienklassikoksi.

Mummo-sarjakuvia on koottukoviinkansiinkokoelmakirjoiksi, muttaNykänenjulkaiseestrippejä myös sarjakuvablogissaan.NykänenomistiensimmäisenMummo-albumin omalleisoäidilleen, jasaattaahyvinkin olla, ettäsarjakuvantuulispääseniorikansalainenperustuu löyhästitähän. Kaikki he, jotkaovatjääneetkaipaamaanomanelämänsämummoa, voivatkokeatämänsarjakuvanliikuttavanakin. YleensäMummo on kuitenkinyksinkertaisestitikahduttavanhauska. Mummojavoibongatatästälinkistä.

4. ElinaOvaskaisenHologramofonihavainnoiarkeamukaansatempaavasti

15 - Esittelyssäseitsemänkiinnostavaasuomalaistanettisarjakuvaa - seuraatkojonäitä?
(ElinaOvaskainen&Hologramofoni, c ElinaOvaskainen)

Hologramofoni on ElinaOvaskaisenblogi, jossahänkertoomukaansatempaavastiarjestaanjaajatuksistaan. Sarjispäiväkirjatvoivat olla sisäänpäinlämpiäviäjaviihdyttäälähinnätekijääjatämän lähipiiriä, muttaHologramofoni on hyväesimerkkigenrenedustajasta, jolla on paljonannettavaa myös satunnaisellelukijalle.

Ovaskainen on taitavatekijä, jonkakuvitusta on ilokatsella; vuonna 2013 hänvoittiReettaLaitisenkanssaPohjoismaisenlastensarjakuvakilpailun. Hologramofonikuvaaarkeatavalla, jokainspiroihavainnoimaanomaakinympäristöäuusinjauteliainsilmin. Erityisenhauskojaovatsarjakuvamuotoisetelokuva-arviot, kutentämä Trainspotting 2-elokuvaa käsitteleväpostaus.

5. EllinjaKaroliinanTistow on huikeanvärikäsfantasiatarina

Elli Puukangasaloittisarjakuvamaailmassavarhain.Hänmyijoteini-ikäisenäanimeharrastajienconeissaomakustanteenapainettuamangapokkariajatekiyhteistyötäkustantamoSangatsuMangankanssa. Puukankaansilloisetteoksetolivatkuitenkinlaadultaanvieläselkeänamatöörimäisiä.Vaaneivät ole enää – EllinjahänenkollegansaKaroliinanuusiprojekti, Tistow, on huikeanhienostikuvitettuafantasiasarjakuvaa.

Tistowpäivittyysäännöllisestijokaperjantai, jasitävoilukeatäällä. Tistow on kahdenpojanfantastinenkasvutarina, jokasijoittuuLappi-vaikutteiseenympäristöönjossakinkaukanapohjoisessa.

6. AinoSutisen Neon Tunisia on täynnäteräväähavainnointia

13 - Esittelyssäseitsemänkiinnostavaasuomalaistanettisarjakuvaa - seuraatkojonäitä?
(AinoSutinen, c AinoSutinen)

AinoSutinenjulkaisivuonna 2015 hienonmatkakuvauksen “VaimoksiVuorille – ReppumatkasarjakuviaEtelä-Kaukasiasta”.Vaimoksivuorilleoliajatuksiaherättäväkuvausyksintehdystäreppuseissustahalkiaivantoisenlaistenmaisemienjakulttuureiden. Teossaihyvätarvostelutkauttalinjanja on ehdottomastilukemisenarvoinen. Jos tykästyitnojatuolimatkailuunSutisenkanssa, tiesitkö, ettähänkirjoittaa myös blogianimeltä Neon Tunisia?

Neon Tunisia sisältäävaihtelevansekoituksenSutisenomiasarjakuviajakuvituksiasekäpostauksiasarjakuvaskenestä. Tätäblogiaeikannatasivuuttaa – Sutisenteräväkynäsekäviihdyttääettäprovosoiajattelemaan.

7. KuningatarAlkoholikuvaalasisenlapsuudenkokemusta

KuningatarAlkoholi-blogiaei ole päivitettyvähäänaikaan, mutta se on kuitenkinsuosittelemisenarvoinen, koskaarkistoista löytyyvaltavastihyvääjaajatuksiaherättävääsarjakuvaa. Blogikäsitteleemonelletuttuakokemustasiitä, kunvanhemmatjuovat. Aiheena on se, mitenvanhempienalkoholismivaikuttaaelämään vielä aikuisenakin.

Heille, jotkaovatkasvaneetalkoholistivanhempienlapsina, tämäblogiherättäävarmastimonenlaisiatunteitajakoskettaasyvältä. Bloginyksitarkoitus on varmastitoimiatekijälleenkineräänlaisenataideterapiana.KuningatarAlkoholi-blogiavoikuitenkinestoittasuositellaheillekin, jotkaeivätjaakokemustaperhesuhteitakiristävästäalkoholismista.Sarjakuvatarinatvoivatauttaaymmärtämään, mitä monissamuissaperheissäkäydään läpi.